Om Mirac

Mirac är en ideell förening som grundades 2014 på Stockholms Universitet och som har till uppgift att främja tvärvetenskaplig forskning om musikbransch och musikliv.  Mirac skall vara en mötesplats för forskare från olika discipliner, musikbransch och andra aktörer som är verksamma eller intresserade av musikliv, musikbransch och musikindustri. Det övergripande syftet är främja dialog och kunskapsutbyte mellan framför allt forskarvärlden och branschen men även andra aktörer.

Föreningens verksamhet genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt; information som utgår från föreningen skall präglas av saklighet och opartiskhet. Mirac har hittills anordnat tre konferenser:

  • 2014 på Stockholms Universitet med temat, Ett förändrat musiklandskap,
  • 2015 på Stockholms Universitet med temat, Vidgade vyer över musiken
  • 2016 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med temat, Musikliv i snabb förändring, hur förändras forskningen?

En viktig del av föreningens verksamhet är att upprätthålla ett aktivt forskarnätverk för de forskare som utifrån sina olika discipliner studerar musik. I nätverket finns ämnesområden som företagsekonomi, datavetenskap, etnologi, sociologi, representerade.

Om du är intresserad av att bli medlem i Mirac, tveka inte över att höra av dig!

Föreningens stadgar finns att läsa här.  Stadgar

Styrelsen utgörs för närvarande av Thomas Florén, Linda Portnoff,  Gunnar Ternhag och Lars Kaijser.

319Thomas Florén är filosofie doktor i sociologi och lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Han disputerade 2010 vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och intresserade sig i avhandling för skivindustrins organisering med fokus på kunskap, kreativitet och kompetens. Han är även initiativtagare till- och ordförande för Mirac. För närvarande forskar han dels i projektet, Efter Hultsfred, kulturella entreprenörer i spåren av festivalen. Dels i projektet, Ickeverbal kommunikation i studio.

 

Linda-Portnoff-637x1024Linda Portnoff är ekonomie doktor och intresserade sig i sin avhandling för kulturfältets logik och styrningsproblematik inom musikbranschen. Hon disputerade 2007 vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hon har bland annat arbetat på Volante som associated researcher och är nu VD för Musiksverige. Linda är vice ordförande i Mirac.

 

Gunnar-Ternhag

Gunnar Ternhag är musikforskare och professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna samt professor i musikvetenskap på Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms Universitet. Han har även arbetat på musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Dalarnas museum och Dalarnas forskningsråd. Hans forskning har huvudsakligen musiketnologisk inriktning, t.ex. doktorsavhandlingen från Göteborgs universitet 1992 om rättviksspelmannen Hjort-Anders Olsson. Ternhag är ledamot av Kungliga musikaliska akademien och har varit redaktör för recensionsavdelningen på Svensk tidskrift för musikforskning. Gunnar är sekreterare i Mirac.

lars

Lars Kaijser, docent, är lektor i etnologi vid Stockholms universitet. Som forskare har han främst studerat de kulturella aspekterna av småföretagande, populärmusik och historieskrivning, ofta med fokus på de så kallade mellanhänder som verkar inom kommersiella och ideella verksamheter. Avhandlingen behandlade lanthandlare. Han har vidare studerat Beatlesturism i Liverpool, ideella konsertarrangörer och hur musik med rötterna i sjuttiotalet inspirerar och historiseras i vår samtid. Arbetar vanligtvis i en etnografisk tradition, ofta kombinerat med arkivstudier och skriftliga material.

Joppe Pihlgren Foto K Alfredsson.jpgJoppe Pihlgren är VD för Livemusik Sverige som samlar den svenska livemusiken i form av festivaler, klubbar, musikföreningar, arenor m. fl. Joppe har –  innan jobbet på Livemusik Sverige – arbetat under cirka 10 år med utvecklingen av kulturella och kreativa näringar på t ex  Tillväxtverket (regional utveckling och tillväxt) och KK-stiftelsen (forskningsprojekt). Med popbandet Docenterna har han spelat in 12 album och genomfört cirka 1800 spelningar. Joppe har också arbetet i det som ibland kallas för “traditionellt näringsliv”, samt som programledare och producent för olika TV-program.

daniel FredrikssonDaniel Fredriksson är musikforskare och doktorand i etnologi vid Umeå Universitet samt universitetsadjunkt i ljud och musikproduktionvid Dalarnas Högskola. Han är verksam som musiker, framför allt inom folk- och världsmusik och har en yrkesbakgrund som arkivarie. Avhandlingsprojektet behandlar kopplingen mellan musik, kulturpolitik och plats och utgår från Dalarnas musikliv. Han arbetar också med musikinsamlingsprojektet Musik på flykt vid Svenskt Visarkiv där han intervjuar och spelar in nyanlända musiker samt dokumenterar olika musik- och kulturmötesprojekt.