Medlemmar

Albinsson, Staffan
Dr. Department for Economy and Society, Institute for Innovation and Entrepreneurship. School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg.
E-post: staffan.albinsson@gu.se

Bjälesjö, Jonas
Fil Dr, etnologi, Programansvarig Experience & Event Design, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology.
E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Burlin, Toivo
Fil Dr i musikvetenskap, Biträdande Lektor vid institutionen för kultur och estetik på Stockholms Universitet
E-post: toivo.burlin@music.su.se

Florén, Thomas
Fil Dr i sociologi, Lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, ordförande i Mirac
E-post: tfl@du.se

Fredriksson, Daniel
Doktorand i musiketnologi vid Umeå Universitet
E-post: daniel.fredriksson@umu.se

Gullö Jan-Olof
Fil. Dr. Lektor i journalistik, Södertörns högskola & Gästprofessor i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan
E-post: jan-olof.gullo@sh.se

Haampland, Ola
HögskolelektorAvdeling for økonomi- og ledelsesfag Högskolan Hedmark, Norge.
Studieansvarlig for bachelor i musikkprodusjon.
E-post: ola.haampland@hihm.no

Johansson, Daniel
Industridoktorand i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola. Tidigare styrelseledamot i Mirac. Analytiker av den digitala utvecklingen på uppdrag från svenska skivbolag och musikförlag.
E-post: daniel.johansson@lnu.se

Johansson, Sören
Forskarstuderande i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Sthlm/Stockholms Universitet. Universitetsadjunkt och lärare i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.
E-post: sjh@du.se

Jörgensen, Tanja
Adjunkt, Audiovisuell Produktion, Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Studerar på magisterprogrammet Audiovisuella Studier på Högskolan Dalarna
E-post: tjr@du.se

Kaijser, Lars
Docent i etnologi och lektor vid Stockholms Universitet, styrelseledamot i Mirac.
E-post: Lars.Kaijser@etnologi.su.se

Karlsson, Henrik
Fil. kand i ljud- och musikproduktion, adjunkt i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna
E-post: hka@du.se

Klerby, Anna
Universitetsadjunkt och doktorand i Nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet.
E-post: akb@du.se

Leijonhufvud, Susanna
Fil Lic. Musikpedagogik, doktorand, Musikvetenskap vid Örebro Universitet.
E-post: susanna.leijonhufvud@ltu.se

Lindroth Ahl, Sebastian
Digital strateg och onlinemarknadsförare på Vast & Awesome och Yours in Distress
E-post: sebben@vastandawesome.com

Malm, Tobias
Fil. master i pedagogik, musiklärare, doktorand i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
E-post: tobias.malm@edu.su.se

Molde, Audun
Musikkviter (Cand. Philol).
Førstelektor. Programansvarig Bachelor i populærmusikk, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology (fra 2018: Høyskolen Kristiania).
Førstelektor II Creative Industries Management, Handelshøyskolen BI, Oslo.
E-post: audun.molde@westerdals.no

Malmgren, Christer
Universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: cml@du.se

Mattsson, Hållbus Totte
Konstnärlig professorverksam vid Akademin för humaniora och medier på Högskolan Dalarna.
E-post: som@du.se

David Myhr
Universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning ensemble och musikproduktion. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
E-post: David.Myhr@ltu.se

Pihlgren, Joppe
Verksamhetsansvarig, Livemusik Sverige, styrelseledamot i Mirac
E-post: joppe@livemusiksverige.se

Portnoff, Linda
Ekon Dr. Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Mirac, VD för Musiksverige
E-post: Linda.Portnoff@hhs.se

Ryan Bengtsson, Linda
Fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
E-post: linda.ryan-bengtsson@kau.se

Rylander, Micce
Reklamare, arrangör, konstnär och en av grundarna av Hultsfredsfestivalen.
micce.rylander@me.com

Sandgren, Hilda
VD, Ägare, Senior Agent på MTA Production
E:post: hilda@mtaprod.se

Sundin, Sten
Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik, Universitetsadjunkt i ljudproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: ssn@du.se

Tronvoll, Bård
Professor i marknadsføring, Hadmark university of applied sciences. Ansvarig för program i Business och Administration (civilekonomutbildningarna)
E-post: bard@tronvoll.no

Wingstedt, Johnny
Fil Dr i musikpedagogik, Lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: jwi@du.se