Medlemmar

2016-2017

Albinsson, Staffan
Dr. Department for Economy and Society, Institute for Innovation and Entrepreneurship. School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg.
E-post: staffan.albinsson@gu.se

Bjälesjö, Jonas
Fil Dr, etnologi, Programansvarig Experience & Event Design, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology.
E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Brag, Felix
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: felix.brag@student.kmh.se

Burlin, Toivo
Fil Dr i musikvetenskap, Biträdande Lektor vid institutionen för kultur och estetik på Stockholms Universitet
E-post: toivo.burlin@music.su.se

Edblom, Jessica
Universitetsadjunkt. Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Geografi, Medier och Kommunikation. Karlstads universitet
E-post: jessica.edblom@kau.se

Florén, Thomas
Fil Dr i sociologi, Lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, ordförande i Mirac
E-post: tfl@du.se

Fredriksson, Daniel
Doktorand i musiketnologi vid Umeå Universitet
E-post: daniel.fredriksson@umu.se

Gullö Jan-Olof
Fil. Dr. Lektor i journalistik, Södertörns högskola & Gästprofessor i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan
E-post: jan-olof.gullo@sh.se

Haampland, Ola
Högskolelektor, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Högskolan Hedmark, Norge.
Studieansvarlig for bachelor i musikkprodusjon.
E-post: ola.haampland@hihm.no

Henriques, Josefin
Artist och personalvetarstudent. Kandidatexamen inom Popular Music Performance (vocals) vid West University of London (part of London college of music). Nuvarande student kandidatprogrammet Personal, Arbete och Organisation på Stockholms Universitet.
E-post: josefinhenriques@gmail.com

Holgersson, Per-Henrik
Fil. Dr. i musikpedagogik, Lektor i musikpedagogik samt prefekt för institutionen Musik Pedagogik och Samhälle vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
E-post: per-henrik.holgersson@kmh.se

Iljero, Erika
Universitetsadjunkt, ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: eil@du.se

Ingler, Anna
Jobbar främst med kommunikation på olika sätt, dels som konsult åt Export Music Sweden och dels frilansar hon med PR för artister genom Familjen Beckman Management & PR. Hon har även ett förflutet på bl.a. Hyper Island och kulturnätverket Generator Sverige.
E-post: anna@exportmusicsweden.org

Johansson, Daniel
Industridoktorand i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola. Tidigare styrelseledamot i Mirac. Analytiker av den digitala utvecklingen på uppdrag från svenska skivbolag och musikförlag.
E-post: daniel.johansson@lnu.se

Johansson, Sören
Forskarstuderande i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Sthlm/Stockholms Universitet. Universitetsadjunkt och lärare i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.
E-post: sjh@du.se

Jonas, Claudia
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: claudia.jonas@student.kmh.se

Jörgensen, Tanja
Adjunkt, Audiovisuell Produktion, Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Studerar på magisterprogrammet Audiovisuella Studier på Högskolan Dalarna
E-post: tjr@du.se

Kaijser, Lars
Docent i etnologi och lektor vid Stockholms Universitet, styrelseledamot i Mirac.
E-post: Lars.Kaijser@etnologi.su.se

Karlsson, Henrik
Fil. kand i ljud- och musikproduktion, adjunkt i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna
E-post: hka@du.se

Klerby, Anna
Universitetsadjunkt och doktorand i Nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet.
E-post: akb@du.se

Klint, Ludvig
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: ludvig.klint@student.kmh.se

Leijonhufvud, Susanna
Fil Lic. Musikpedagogik, doktorand, Musikvetenskap vid Örebro Universitet.
E-post: susanna.leijonhufvud@ltu.se

Lilliestam, Lars
Professor i musikvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs Universitet.
Presentation: Musikvetenskapen i samtiden – tradition och nyorientering.
E-post: lars.lilliestam@gu.se

Lindetorp, Hans
Adjunkt, institutionen för musik- och medieproduktion, Kungl. Musikhögskolan.
E-post: hans.lindetorp@kmh.se

Lindroth Ahl, Sebastian
Digital strateg och onlinemarknadsförare på Trendmaze/Telegram Studios
E-post: sebben@vastandawesome.com

Malm, Tobias
Fil. master i pedagogik, musiklärare, doktorand i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
E-post: tobias.malm@edu.su.se

Molde, Audun
Musikkviter (Cand. Philol).
Førstelektor. Programansvarig Bachelor i populærmusikk, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology (fra 2018: Høyskolen Kristiania).
Førstelektor II Creative Industries Management, Handelshøyskolen BI, Oslo.
E-post: audun.molde@westerdals.no

Malmgren, Christer
Universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: cml@du.se

Mattsson, Hållbus Totte
Konstnärlig professor, verksam vid Akademin för humaniora och medier på Högskolan Dalarna.
E-post: som@du.se

David Myhr
Universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning ensemble och musikproduktion. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
E-post: David.Myhr@ltu.se

Petersson, Erik
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: erik.petersson@student.kmh.se

Pihlgren, Joppe
Verksamhetsansvarig, Livemusik Sverige, styrelseledamot i Mirac
E-post: joppe@livemusiksverige.se

Pohjola, Mika
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: mika.pohjola@kmh.se

Portnoff, Linda
Ekon Dr. Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Mirac, VD för Musiksverige
E-post: Linda.Portnoff@hhs.se

Ramström, Johan
Adjunkt i musik och medieproduktion/ Tonsättare
Undervisar i filmmusik och komposition vid  MoM/ KMH
E-post: johanramstrom@kmh.se

Reynisson, Haukur Hannes
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: haukur-hannes.reynisson@student.kmh.se

Ryan Bengtsson, Linda
Fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
E-post: linda.ryan-bengtsson@kau.se

Rylander, Micce
Reklamare, arrangör, konstnär och en av grundarna av Hultsfredsfestivalen.
micce.rylander@me.com

Sandgren, Hilda
VD, Ägare, Senior Agent på MTA Production
E:post: hilda(at)mtaprod.se

Sandgren, Torgny
Generalsekreterare Sveriges Kulturskoleråd
E-post: generalsekreterare@kulturskolerådet.se

Schyborger Peter
Adjunkt i musik- och medieproduktion, studierektor för Musik- och medieproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
E-post: peter.schyborger@kmh.se

Sjöstedt, Simon
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: simon.sjostedt@student.kmh.se

Sundin, Sten
Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik, Universitetsadjunkt i ljudproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: ssn@du.se

Ternhag, Gunnar
Professor i musikvetenskap på Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms Universitet, styrelseledamot i Mirac. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien, bland annat ordförande i akademiens Forskningsnämnd.
E-post: gunnar.ternhag@mups.su.se

Thyrén, David
Fil Dr i musikvetenskap, lektor i Musik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
E-post: david.thyren@kmh.se

Tronvoll, Bård
Professor i marknadsføring, Hadmark university of applied sciences. Ansvarig för program i Business och Administration (civilekonomutbildningarna)
E-post: bard@tronvoll.no

Veen, Nanno
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: nanno.veen@student.kmh.se

Verdonk, Sophie
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: sophie.verdonk@student.kmh.se

Viklund, Mattias
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
E-post: mattias.viklund@student.kmh.se

Westman, Bo
Lektor och prefekt vid institutionen för musik- och medieproduktion, Kungl. Musikhögskolan
E-post: bo.westman@kmh.se

Widlund, Elisabet
Verkställande direktör för Musikförläggarna
E-post: elisabet.Widlund@musikforlaggarna.se

Wingstedt, Johnny
Fil Dr i musikpedagogik, Lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna
E-post: jwi@du.se