Call for Papers

Musikkonferens på DAVA vid Högskolan Dalarna i Falun
20/11–21/11 2019

Vad är livemusik idag och vart är den på väg?

Mirac bjuder som vanligt in på bred front till sin sjätte konferens som riktar sig till alla med intresse för musikliv, musikbransch och musikindustri. I år välkomnar vi speciellt bidrag med blicken riktad mot livemusiken.

Digital teknik har gjort gränsen mellan vad som är live och inspelad musik alltmer otydlig. Idag kan både ljud, ljus och produktionen vara programmerad och musiken förinspelad eller loopad. Under de senaste åren har vidare en ny typ av turnéer uppstått som inte kräver fysisk närvaro av artisten, s.k. hologramturnéer, t.ex. med Roy Orbison och Frank Zappa. Nya tekniker och format prövas vilka inkluderar dagens artister men även artister verksamma sedan länge i mer tillbakablickande framförande.

En ny typ av artister – DJ’s som exempelvis Avicci – har bidragit till en diskussion om vad liveframträdande egentligen är idag. Livekonserter behöver inte ens längre ske i den fysiska verkligheten – en konsert med EDM-artisten Marshmello inuti världens största online-datorspel, Fortnite, drog en publik på 10,7 miljoner människor. Kan livemusik vara inspelad, framföras utan artisten och i en virtuell värld och fortfarande vara live? Under vilka förutsättningar upphör livemusik att vara live?

Det digitala paradigmskiftet har även vänt upp och ned på musikbranschens struktur. Sedan 60-talet har inspelad musik stått för de största intäkterna, idag är förhållandet det omvända. Artister har i allt större utsträckning blivit tvungna att ge sig ut på turné. Men det är allt färre som kan livnära sig på sin musik, men detta krympande antal tjänar desto mer, en utveckling som givit upphov till uttrycket the blockbuster economy. Steget mellan amatör och professionell har ökat, i alla fall med ekonomiska mått mätt. Vidare har ett mellanskikt av konsertarrangörer tunnats ut, något som i sin tur gjort det svårare för artister att successivt utveckla sina karriärer. Vad kommer att krävas av artister, konsertarrangörer och musikbranschen för att vi även i morgon ska ha livemusik, och vad kommer live då att betyda?

Upplägg, datum och plats

Konferensen äger rum på DAVA vid Högskolan Dalarna i Falun från mitt på dagen den 20/11 till mitt på dagen den 21/11.

Abstract skickas in senast den 10/6 till konferensbidrag@mirac.se och bör omfatta ca 300 ord.

Konferensspråket är svenska men även engelska texter och presentationer är välkomna. I enlighet med tidigare beslut kommer antalet platser att vara begränsade. Vi kommer som vanligt arbeta med sjok av kortare presentationer som sammanfogas tematiskt. Dessa kommer att bli på cirka tio minuter och summeras med samlade diskussioner.

Konferensavgiften är 995 kronor vilket även inkluderar, fika, konferensmiddag och medlemskap för 2019-2020. I mån av plats är även åhörare välkomna. Det totala antalet deltagare, presentatörer och åhörare är i år begränsat till 100 platser. Information om antal platser för åhörare meddelas tidigt under hösten men du är välkommen att redan nu anmäla ditt intresse.

Välkomna!