Medlemmar

Albinsson, Staffan
Dr.Department for Economy and Society, Institute for Innovation and Entrepreneurship. School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

Andersson, Pelle
Verksamhetsledare för Dalapop – ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna.

Andersson, Thorbjörn
Ingenjör. Ljudtekniker, adjunkt, musik och ljudproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund.

Asplund, Jonas
Musiklärare och tonsättare, doktorand i musikämnets didaktik vid Stockholms universitet

Ben-Tal, Oded
DMA, Stanford University.
Composer and Senior Lecturer, Kingston University

Bjälesjö, Jonas
Fil Dr, etnologi, Programansvarig Experience & Event Design, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology.

Boman, Patrik
Konstnärlig Magister i musik, musiker & skivbolagsdirektör. VD PB7

Brömdum, Lars
Fil. Dr i Musikteori och Komposition.
Lektor i Musik, Ämnesansvarig Musik på Avdelningen Medier, Estetik och

Burlin, Toivo
Fil Dr i musikvetenskap, Biträdande Lektor vid institutionen för kultur och estetik på Stockholms Universitet

Carlsson, Henrik
Fil. kand i ljud- och musikproduktion, adjunkt i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna

Edlom, Jessica
Universitetsadjunkt och doktorand, Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Geografi, Medier och Kommunikation, Karlstads universitet. Medverkar i det treåriga forskningsprojektet MECO/Music Ecosystems Inner Scandinavia.

Eidenskog, Simon
Adjunkt Musik- och medieproduktion på Inst. för Musik & medieproduktion. Systemförvaltare Moodle på Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Ekberg, Niclas
Fil Dr i pedagogik
Lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Florén, Thomas
Fil Dr i sociologi, ordförande i Mirac
Forskare och Lektor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.

Fredriksson, Daniel
Fil Dr i etnologi, Umeå universitet / Forskare och lärare på Högskolan Dalarna, ledarmot i Mirac.

Grigor, Axel
Konstnärlig Lektor, Bildproduktion. Filmklippare och filmregissör. Programansvarig för Film- och TV-Produktion vid Högskolan Dalarna. Doktorand (Doctor of Visual Arts), Griffith University (Australien)

Gudmundson, Per
Chef för Folkmusikens hus i Rättvik, Folkmusiker

Gullö Jan-Olof
Fil. Dr. Lektor i journalistik, Södertörns högskola & professor i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan

Haampland, Ola
HögskolelektorAvdeling for økonomi- og ledelsesfag Högskolan Hedmark, Norge.
Studieansvarlig for bachelor i musikkprodusjon.

Hallén, Jonas
Media- och kommunikationsvetare, Music Business Development-student vid DMG Education och musikskribent för Popmani.

Hertzman, Henric
Administrativ chef på SKAP

Holgersson, Per-Henrik
Fil. Dr. i musikpedagogik, Lektor i musikpedagogik samt Akademichef på Akademin för musik, pedagogik & samhällevid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Håkansson Ola
Ten Music Group

Hökengren, Anette
General Manager/Director Film, TV & Advertising
Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Hökengren, Pelle
Pop Shop Music & Media Production
Fem fingrar AB

Ingler, Anna
Product & Market, Riteband

Johansson, Fredrik
Popkonsulent på BD POP AP

Johansson, Daniel
Linnéuniversitetet, FuturePulse, Musikindustrin.se
Analytiker av den digitala utvecklingen på uppdrag från svenska skivbolag och musikförlag.

Johansson, Sören
Forskarstuderande i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Sthlm/Stockholms Universitet. Universitetsadjunkt och lärare i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna.

Jörgensen, Tanja
Adjunkt, Audiovisuell Produktion, Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Studerar på magisterprogrammet Audiovisuella Studier på Högskolan Dalarna

Kaijser, Lars
Docent i etnologi och lektor vid Stockholms Universitet, styrelseledamot i Mirac.

Karman Reinhold, Eva
Musikjurist som har varit verksam i musikbranschen sedan 1991. Startade Smilodon 2004. Tidigare på Stim, MNW, Gazell och Hestra Advokatbyrå

Kjellström, Hedvig
Tekn dr och docent i datalogi
Professor på KTH

Klerby, Anna
Universitetsadjunkt och doktorand i Nationalekonomi vid Högskolan Dalarna och Örebro universitet.

Leijonhufvud, Susanna
Fil Dr. i Musikpedagogik, Post doc vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Ledarmot i Mirac.

Lidgard, Emilie
Projektledare/producent/teaterpedagog
Projektkoordinator för ESAIM-projektet på KMH (Etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik)

Lilliestam, Lars
Professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet

Lindeborg, Ronny
Stf akademichef på Akademin för musik, pedagogik & samhälle, Lektor Musikpedagogik på Inst. för Musik, pedagogik & samhälle

Lindetorp, Hans
Adjunkt, KMH, Doktorand, KTH

Lindroth Ahl, Sebastian
Digital strateg och onlinemarknadsförare på Vast & Awesome. Ledarmot i Mirac.

Lundblad, Johan
Business Affairs Manager
Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Malén, Ben
The Bank

Malm, Tobias
Fil. master i pedagogik, musiklärare, doktorand i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Malmgren, Christer
Universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna

Mattsson, Hållbus Totte
Konstnärlig professorverksam vid Akademin för humaniora och medier på Högskolan Dalarna.

Molde, Audun
Musikkviter (Cand. Philol).
Førstelektor. Programansvarig Bachelor i populærmusikk, Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology (fra 2018: Høyskolen Kristiania). Førstelektor II Creative Industries Management, Handelshøyskolen BI, Oslo.

Moradi, Jasmine
BSc Retail Management, Stockholm School of Economics / Head of Research Soundtrack Your Brand

Myhr David
Universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning ensemble och musikproduktion. Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Mäki, Karita
Royalty & Tracking analyst
Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Nilsson, Joakim
Producent, musiker, låtskrivare och artist

Nordin, Johan
Universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Programansvarig, Musik- och ljuddesign. Artist, frilansande musikproducent och ljudtekniker

Olofsson, Jan
Musikhandläggare på Kungliga biblioteket. Samlar in analoga och digitala svenska musikinspelningar – vårt musikarv!

Pejler Andreas
Masterstudent i musikproduktion, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Pihlgren, Joppe
Verksamhetsansvarig, Livemusik Sverige, styrelseledamot i Mirac
E-post: joppe@livemusiksverige.se

Portnoff, Linda
Ekon Dr. Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Mirac, VD för Riteband

Ryan Bengtsson, Linda
Fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Sandgren, Hilda
VD, Ägare, Senior Agent på MTA Production

Schyborger, Peter
Lärare och studierektor vid Institutionen för Musik- och Medieproduktion vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Schoug, Aron
Doktorand i pedagogik, institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Sjöström, Jonas
CEO för Playground Music

Strandell, Mia
Projektledare på Musiksverige, Samlad svensk musikbransch ek.för.

Sturm, Bob L.
PhD Electrical and Computer Engineering
Lektor i Tal, Musik och Hörsel, KTH Stockholm (https://www.kth.se/profile/bobs)

Thyrén, David
Fil Dr i musikvetenskap, lektor i Musik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Toresson Runemark, Mia
Adjunkt i Medie–och kommunikationsvetenskap

Trondman, Mats
Gästprofessor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet.

Tronvoll, Bård
Professor i marknadsføring, Hadmark university of applied sciences. Ansvarig för program i Business och Administration (civilekonomutbildningarna

Werner Ann
Docent i genusvetenskap, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Elisabet Widlund Fornelius
VD Musikförläggarna

Wingstedt, Johnny
Fil Dr i musikpedagogik, Lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna

Åkerman, Robert
Adjunkt Musik- och medieproduktion på Inst. för Musik & medieproduktion, Studierektor på Inst. för Musik & medieproduktion