Om Mirac

Mirac är en ideell förening som grundades 2013 på Stockholms Universitet och som har till uppgift att främja tvärvetenskaplig forskning om musikbransch och musikliv.  Mirac skall vara en mötesplats för forskare från olika discipliner, musikbransch och andra aktörer som är verksamma eller intresserade av musikliv, musikbransch och musikindustri. Det övergripande syftet är främja dialog och kunskapsutbyte mellan framför allt forskarvärlden och branschen men även andra aktörer.

Föreningens verksamhet genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt; information som utgår från föreningen skall präglas av saklighet och opartiskhet. Mirac har hittills anordnat följande konferenser:

  • 2019, på DAVA vid Högskolan Dalarna i Falun på temat, Vad är livemusik idag och vart är den på väg?
  • 2018 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på temat, Vart är musiken på väg? Perspektiv från forskning, bransch och politiker.
  • 2017 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på temat, Musik och algoritmer i digitalt landskap.
  • 2016 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med temat, Musikliv i snabb förändring, hur förändras forskningen?
  • 2015 på Stockholms Universitet med temat, Vidgade vyer över musiken
  • 2014 på Stockholms Universitet med temat, Ett förändrat musiklandskap,

En viktig del av föreningens verksamhet är att upprätthålla ett aktivt forskarnätverk för de forskare som utifrån sina olika discipliner studerar musik. I nätverket finns ämnesområden som företagsekonomi, datavetenskap, etnologi, sociologi, representerade.

Om du är intresserad av att bli medlem i Mirac, tveka inte över att höra av dig!

Föreningens stadgar finns att läsa här.  Stadgar

Styrelsen

Styrelsen utgörs för närvarande av Susanna af Leijonhufvud, Thomas Florén, Daniel Fredriksson, Lars Kaijser, Sebastian Lindroth Ahl Joppe Pihlgren och Linda Portnoff.

Thomas Florén

Thomas Florén

Thomas är filosofie doktor i sociologi och lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna. Han disputerade 2010 vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och intresserade sig i avhandling för skivindustrins organisering med fokus på kunskap, kreativitet och kompetens. Han är även initiativtagare till- och ordförande för Mirac. För närvarande forskar han dels i projektet, Efter Hultsfred, kulturella entreprenörer i spåren av festivalen. Dels i projektet, Ickeverbal kommunikation i studio.

Susanna Leijonhufvud

Susanna Leijonhufvud

Susanna Leijonhufvud är filosofie doktor i musikpedagogik. Hon disputerade 2018 med avhandlingen Liquid Streaming, The Spotify Way To Music.

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson är musikforskare och disputerade i etnologi vid Umeå Universitet 2017. Han är verksam som universitetsadjunkt i ljud och musikproduktion vid vid Dalarnas Högskola. Han är verksam som musiker, framför allt inom folk- och världsmusik och har en yrkesbakgrund som arkivarie. Avhandlingsprojektet behandlar kopplingen mellan musik, kulturpolitik och plats och utgår från Dalarnas musikliv. Han arbetar också med musikinsamlingsprojektet Musik på flykt vid Svenskt Visarkiv där han intervjuar och spelar in nyanlända musiker samt dokumenterar olika musik- och kulturmötesprojekt.

Lars Kaijser

Lars Kaijser, docent, är lektor i etnologi vid Stockholms universitet. Som forskare har han främst studerat de kulturella aspekterna av småföretagande, populärmusik och historieskrivning, ofta med fokus på de så kallade mellanhänder som verkar inom kommersiella och ideella verksamheter. Avhandlingen behandlade lanthandlare. Han har vidare studerat Beatlesturism i Liverpool, ideella konsertarrangörer och hur musik med rötterna i sjuttiotalet inspirerar och historiseras i vår samtid. Arbetar vanligtvis i en etnografisk tradition, ofta kombinerat med arkivstudier och skriftliga material.

Sebastian Lindroth Ahl

Sebastian Lindroth Ahl. Foto: Niklas Larsson

Sebastian Lindroth Ahl är digital strateg och onlinemarknadsförare på Vast & Awesome och anlitas av exempelvis Peter Bjorn and John, Polar Music Prize, Håkan Hellström, Kulturbolaget och Amason. Han arbetade tidigare på byrån Trendmaze där han bland annat jobbade med Way Out West, Stockholm Music & Arts, TEN Music Group och Playground Music.

Han rör sig i gränslandet mellan tech, musikbransch och marknadsföring och engagerar sig gärna i projekt som driver musikbranschens utveckling framåt. Sebastian driver även AI-musikbolaget Yours In Distress och nätverket Musikbranschjobb.

Joppe Pihlgren

Joppe Pihlgren Foto K Alfredsson

Joppe Pihlgren är VD för Svensk Live som samlar den svenska livemusiken i form av festivaler, klubbar, musikföreningar, arenor m. fl. Joppe har –  innan jobbet på Livemusik Sverige – arbetat under cirka 10 år med utvecklingen av kulturella och kreativa näringar på t ex  Tillväxtverket (regional utveckling och tillväxt) och KK-stiftelsen (forskningsprojekt). Med popbandet Docenterna har han spelat in 12 album och genomfört cirka 1800 spelningar. Joppe har också arbetet i det som ibland kallas för ”traditionellt näringsliv”, samt som programledare och producent för olika TV-program.

Jan-Olof Gullö

Tidigare styrelsemedlemmar

Linda Portnoff, 2013-2019
Gunnar Ternhag 2013-2016
Daniel Johansson 2013-2015