Konferens 2014

Mirac anordnade sin första konferens i Stockholm november 2014 på temat: Ett förändrat musiklandskap. På konferensen medverkade att 20-tal forskare från olika vetenskapliga discipliner och lärosäten i Sverige. Det övergripande syftet med konferensen var att få till stånd ett möte och en diskussion mellan forskare som normalt inte träffas. På konferensen presenterades både pågående forskningsprojekt, kommande forskningsprojekt, aktuella avhandlingar samt frågeställningar om vilken typ av forskning som idag är angelägen. Diskussioner fördes även kring hur digital teknik kan användas i forskning och vilka utmaningar som det snabba förändringstempot ställer på forskningen.

Call for Papers (PDF)