Årets första keynote speaker

Armen Shaomian kommer från University of South Carolina och under 2021-2023 är han ordförande för MEIEA – The Music and Entertainment Industry Educators Association (https://www.meiea.org). Armen Shaomian växte upp i Vaxholm och är tidigare student vid KMH. Han kommer att presentera erfarenheter från hur den amerikanska musikbranschen påverkats och klarat pandemitiden och vad som kännetecknar återstarten av musikverksamheter som legat nere. 

Vi har fått önskemål om att förlänga deadline för bidrag till konferensen. Ny deadline är torsdag den 29 september. Det är som vanligt även öppet för bidrag som ligger utanför årets tema Press play – efter den stora pausen. Abstract skickas till konferensbidrag@mirac.se och bör omfatta ca 300 ord. Konferensspråket är svenska men även engelska texter och presentationer är välkomna. Ytterligare information om konferensen kommer i mitten av september.

Varmt välkomna