Bli medlem

Det finns två sorters medlemskap i Mirac, som aktiv medlem eller stödmedlem.

Aktiv medlem i föreningen kan den bli som är disputerad forskare eller licentiat inom för föreningen relevanta akademiska inriktningar, eller är antagen som forskarstuderande inom något sådant ämne. Den som ansöker om aktivt medlemskap i föreningen skall kunna styrka att han/hon uppfyller kriterierna för detta.

Stödmedlem kan den bli som inte uppfyller kraven för aktiv medlem men som ändå är intresserad av att delta på konferenser och i föreningens övriga arbete.

Bli medlem och stöd Mirac genom att betala medlemsavgiften på 250 kr för 2018. Betala medlemsavgiften på plusgirokonto 70 91 21-8 och skicka samtidigt mail till info@mirac.se med fullständiga kontaktuppgifter.