Konferens 2021

Mirac 1-2 december 2021 Stockholm

Se årets konferensprogram här

Välkommen till Miracs musikonferens i Stockholm den 1-2 december! På konferensen möts forskning och musikbransch. Årets tema är ”Press play – efter den stora pausen”. Vi riktar oss till alla med intresse för musikliv, musikbransch och musikindustri.

Upplägget är två keynotes samt olika sjok av kortare presentationer som sammanfogas tematiskt. Dessa kommer att bli på cirka tio minuter och summeras med samlade diskussioner.

Hur kickstartar vi musiken när pandemin släpper sitt grepp, och vilken musik handlar det om? Våren 2021 började vaccineringarna rullas ut i Sverige, vilket många hoppas ska vara början på slutet av “the great pause” som Corona-pandemin har kallats. 

Men har det verkligen varit en paus? Konsertlokaler och rockklubbar har stått tomma samtidigt som det har streamats musik och konserter online som aldrig förr – IFPI redovisade exempelvis under våren en global ökning av intäkterna från musikanvändning. Hur har artisterna anpassat sig, och hur påverkas vår uppfattning om musik i detta streamingens tidevarv? Hur relaterar vi till autenticitet och kvalitet i musiken, i en tid av AI-skapad musik, fake artists och royaltyfria musiktjänster? Påverkas vår uppfattning om vad live-musik är efter ett år av streamade konserter? Kommer rockklubbar, konserter och festivaler vara sig lika när samhället öppnar upp och musiken åter kan kan ta plats utan restriktioner?

Vad är en hållbar musikbransch efter pandemin? Utöver tidigare identifierade jämställdhet och miljöproblem behöver vi kanske förbereda oss för hur branschen ska hålla, om detta händer igen. En bransch där pandemin bidragit till att synliggöra tidigare “osynliga” aktörer som exempelvis ljud- och ljustekniker, teknikuthyrare med mera. En annan fråga handlar om vem eller vilka som kommer att trycka på “play” och agera för att återstarta musiken och branschen. Kommer musiker, artister, utbildningar och branschen sköta det själva eller behövs det extra stöd, i sådana fall från vilka och i vilken form? 

Mirac bjuder som vanligt in på bred front och välkomnar alla bidrag som har att göra med musikliv, musikbransch och musikindustri men prioriterar bidrag relaterade till ovanstående teman. 

Keynote Speakers

Linda Zachrison

Linda Zachrison var ordförande för utredningen Återstart för kulturen som lämnades över till regeringen 30 september 2021. Innan dess var hon Sveriges kulturråd i Washington D.C. och har tidigare varit bland annat chef för avdelningen Publiken vid Svenska Filminstitutet, chef för Parkteatern och den internationella gästspelsscenen c/o på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, VD för Cirkus Cirkör och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.

Armen Shaomian

Armen Shaomian kommer från University of South Carolina och under 2021-2023 är han ordförande för MEIEA – The Music and Entertainment Industry Educators Association. Armen Shaomian växte upp i Vaxholm och är tidigare student vid KMH. Han kommer att presentera erfarenheter från hur den amerikanska musikbranschen påverkats och klarat pandemitiden och vad som kännetecknar återstarten av musikverksamheter som legat nere. 

Joppe Pihlgren

Joppe Pihlgren, artist, programledare och verksamhetsledare för Svensk Live
samt styrelseledamot i Mirac. Joppe håller i en keynote som handlar om pandemins konsekvenser på livemusiken och dess återstart.

Se fullständigt program här.

Upplägg, datum och plats

Konferensen äger rum på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm från mitt på dagen den 1/12 till mitt på dagen den 2/12.

Vi har fått önskemål om att förlänga deadline för bidrag till konferensen. Ny deadline är torsdag den 29 september. Det är som vanligt även öppet för bidrag som ligger utanför årets tema. Abstract skickas till konferensbidrag@mirac.se och bör omfatta ca 300 ord. Konferensspråket är svenska men även engelska texter och presentationer är välkomna. 

Konferensavgiften är 995 kronor vilket även inkluderar, fika, konferensmiddag och medlemskap för 2021-2022.

Se årets konferensprogram här