Konferensprogram MIRAC 2018

Plats: Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Dag 1, 14/11

12.00-13.00 Registrering i entrén på KMH
13.00 Ordf. Thomas Florén hälsar välkomna
13.10 Keynote: Ola Håkansson intervjuas av prof. Mats Trondman

14.15Pass 1: Perspektiv på musikproduktion
Moderator: Thomas Florén

Musikproduktion & entreprenörskap – en kartläggning av den mediala beskrivningen av det svenska musikundret under 1980- och 90-talet.
David Thyrén & J-O Gullö (KMH)

Lärare i musikproduktion och deras digitala verktyg
Hans Lindetorp
(KMH & KTH)

Att producera med andras öron
Andreas Pejler (KMH)

15:00 Kaffepaus
15.30Pass 2: Musikens väg till lyssnaren
Moderator: Joppe Philgren

Please don’t be a Wimp. Tidal-saken, ett halvt år senere
Audun Molde (Høyskolen Kristiania & Handelshøyskolen BI)

Gör det själv!
DIY-kulturen inom musikvarumärkeskedjan: möjliggörare eller chimär? Jessica Edlom (Karlstads universitet)

16:00Pass 3: Kulturpolitik och förändring Moderator: Daniel Fredriksson

Breaking new ground:Ten intrapreneurs in Swedish Cultural Institutions
Staffan Albinsson (Göteborgs universitet)

Killing pop music softly? En undersökning om upplevelsen av kulturpolitik och stödstrukturer inifrån den lokala musikindustrin i Värmland 2017.
Mia Toresson Runemark (Karlstads universitet)

16.30 – 17.15Fjärrproduktion.

Demonstration av hur tekniken som används för fjärrproduktion inom broadcast kan användas för musicerande över stora geografiska avstånd. Med hjälp av Internet och fiberteknik kopplar vi samman KMH och Högskolan Dalarna för ett musikframträdande där delar av bandet befinner sig på respektive lärosäte.
Henrik Carlsson, Mats Erixon & Andreas Andersson (Högskolan Dalarna)

19:00 Middag

 Dag 2, 15/11

08.20 Ordf. Thomas Florén: Introduktion dag 2
08.30 Pass 4:Nya vägar för musikskapande
Moderator: Susanna Leijonhufvud

Where Do We Go From Here? The Future of Composers in the Post-Digital Era
Lars Bröndum (Högskolan i Skövde)

Artificiell intelligens och musikskapande – en översikt
Daniel Johansson (Linnéuniversitet)

09.00 Pass 5: Låtarna lever!
Moderator: Daniel Fredriksson

Opportunities of artificial intelligence for folk music and beyond
Bob Sturm &Oded Ben-Tal (Kingston University & KTH)

First Wednesday in July
Hållbus Totte Mattsson, Henrik Carlsson & Axel Grigor (Högskolan Dalarna)

Folkmusik 360o: Immersive videos in traditional music
Rydberg Josephine & Esbjörn Wettermark (Landstinget Gävleborg)

09.45 Pass 6: Bildningsperspektiv
Moderator: Thomas Florén

Plantskola för vad? Folkbildningens funktion och betydelse för fram- och återväxt inom den svenska musikbranschen
Tobias Malm och Aron Schoug (Stockholms universitet)

Evolving musical Bildung in streaming media – Spotify as a case: Reflections upon a pilot study
Cecilia Ferm Almqvist, Niclas Ekberg & Susanna Leijonhufvud (Luleå tekniska universitet)

The Equaliser. A way to Amplify Artistic Resonance and Reduce Mental Dissonance in Artistic Processes
Anna-Karin Gullberg & Susanna Leijonhufvud (Luleå tekniska universitet)

10.30 Kaffe
11.00 Panel: AI, Algoritmer och Musik
Moderatorer: Susanna Leijonhufvud & Daniel Fredriksson
  • Bob Sturm, KTH
  • Sebastian Lindroth Ahl, Vast & Awesome
  • Josephine Rydberg, Region Gävleborg
  • Ben Malén, The Bank
  • Daniel Johansson, Linnéuniversitetet
  • Hedvig Kjellström, KTH
12.00 – 12.30 Slutord och årsmöte

Mer info om MIRAC 2018