Mirac 1-2 december 2021 Stockholm

Konferensprogram 2021

Läs mer om konferensens upplägg och tema


Plats: Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Programmet kommer att kompletteras och justeras fram till konferensens början.

Dag 1, 1 december

11.30–13.00 Registrering KMH, infodisk

13.00 Miracs ordförande Thomas Florén hälsar välkomna

13.15 Keynote 1:

Linda Zachrison
Återstart av Kulturen

Linda har varit ordförande för utredningen Återstart för kulturen, har även varit Sveriges kulturråd i Washington DC och verksam vid Svenska Filminstitutet, sakkunnig på kulturdepartementet m.m.

14.00 Pass 1:

Perspektiv på Pandemin
Moderator: Lars Kaijser

 • Musikbranschen: utmaningar och lösningar i pandemins spår.
  Jessica Edblom, Jenny Karlsson, Linda Ryan Bengtsson (Karlstads Universitet)
 • Är mellanskiktet pandemins vinnare? Rockbands villkor för att överleva en stagnerad produktionscykel
  Tobias Malm (Stockholms Universitet)
 • Coronakrisen och musiklivet – ett webbupprop
  Sverker Hyltén Cavallius (Svenskt Visarkiv)

15.00 Kaffepaus

15.30 Pass 2:

Komposition, Konst och Kommers
Moderator: Jan-Olof Gullö

 • Clutching at straws in an upside down world
  Lars Bröndum (Högskolan i Skövde)
 • ”Vi parasiterar på musikbranschens metoder”: Korpelarörelsen och Black Metal som konstprojekt
  Daniel Fredriksson (Högskolan Dalarna)
 • Salience in works of phonography
  Berk Sirman (Högskolan Dalarna)

16.30 – 17.00 Keynote 2:

Joppe Pihlgren
Pandemins konsekvenser på livemusiken och dess återstart

Joppe Pihlgren, artist, programledare och verksamhetsledare för Svensk Live samt styrelseledamot i Mirac.


19.00 Konferensmiddag på KMH


Dag 2, 2 december

09.00 Pass 3:

Musikindustri i förvandling
Moderator: Thomas Florén

 • Air Studio på Montserrat
  Sören Johansson, Högskolan Dalarna
 • Isbrytare och kluster inom det svenska musikundret
  David Thyrén, J-O Gullö (Kungliga Musikhögskolan)
 • ”Kulturella entreprenörer –” finns dom?” och ”får dom finnas”?
  Mats Trondman (Linnéuniversitetet & Kungliga Musikhögskolan)

10.10 Kaffepaus

10.25 Keynote 3:

Armen Shaomian
Hur den amerikanska branschen hanterat pandemin och dess strategier för återstart.

Armen är professor och verksam vid University of South Carolina och även ordförande för MEIEA — The Music and Entertainment Industry Educators Association.

11.10 Panel:

Press Play – efter den stora pausen
Moderatorer: Daniel Fredriksson & Susanna Leijonhufvud

Medverkande:

 • Linda Zachrisson (Ordförande för regeringens utredning Återstart för kulturen)
 • Armen Shaomian (Professor vid University of South Carolina och ordförande för MEIEA)
 • Annelie Telford (VD på Debaser i Hornstull)
 • Joppe Pihlgren (VD Svensk Live och ledamot i Mirac)
 • Peo Thyrén (kompositör och artist)

12.10–12.30 Slutord och årsmöte – Thomas Florén